Fundacja "Czyste Lasy"
Jesteśmy dla przyszłości
Historia
04.09.2013 - sprzątanie lasu w okolicu Radzymina (Rejentówka) - więcej

09.06.2013 - wieliśmy udział w pikniku Kawaleryjskim w Radzyminie -
więcej

30.05.2013 - sprzątanie lasu pod Węgrowem - więcej

18.05.2013 -
sprzątanie lasu pod Serockiem - więcej

27.02.2013
- byliśmy na targach ekologicznych w kielcach

06.09.2012 - jesteśmy na Facebooku

09.08.2012 - odebranie nr NIP: 1251617566

27.07.2012 - złożenie wniosku do US w Wołominie o nadanie nr NIP

16.07.2012 - założenie konta bankowego

16.07.2012 -
złożenie wniosku do KRS uzupełniającego nr REGON

13.07.2012
- uzyskanie nr REGON: 146201544

25.06.2012 - uzyskanie wpisu do KRS pod numrem 0000425071

10.04.2012 - pierwsze opjawienie się naszej strony w internecie.

05.04.2012 - złożenie prośby o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku o rejestrację Fundacji w KRS.

27.02.2012 - złożenie wniosku o rejestrację Fundacji w KRS w Warszawie.

22.02.2012 - zakończenie pisania i zatwierdzenie Statutu Fundacji.

21.02.2012 - powstaje Fundacja "Czyste Lasy", zostaje spisane Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji w formie Aktu Notarialnego Repetytorium    A nr - 626/2012, przed Anetą Wilkowską-Płóciennik, notariuszem w Radzyminie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Radzyminie, przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego 2B lok. 9.

styczeń 2012 - pierwsze spotkanie przyszłego Zarządu Fundacji.

grudzień 2011 - rozpoczęcie pisania Statutu Fundacji.

listopad 2011 - podjęcie decyzji o powstaniu Fundacji.

od mniej więcej 2001 roku narastająca frustracja rosnącymi górami śmieci w lasach.