Fundacja "Czyste Lasy"
Jesteśmy dla przyszłości
Misja
Naszą misją jest przede wszystkim doprowadzenie do stanu, gdzie w lasach będą drzewa a nie śmieci !!!


 

Celem Fundacji jest realizowanie celów związanych z ochroną środowiska, polegających w szczególności na:

  1.  Sprzątaniu i oczyszczaniu ze wszelkich zanieczyszczeń terenów leśnych, rzek, jezior i wszelkich innych terenów użytku publicznego. Oraz ochrona życia zwierząt leśnych i ich środowiska.
  2. Wypracowywaniu i gromadzeniu środków finansowych oraz dóbr materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce.
  3. Stymulowaniu i wspieraniu społecznych inicjatyw proekologicznych.
  4. Wspieraniu wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.
  5.  Propagowaniu idei ochrony środowiska.
  6. Organizowaniu i wspieraniu edukacji ekologicznej społeczeństwa.
  7. Propagowaniu wśród społeczeństwa ekologicznego stylu życia.
  8. Wspieraniu rozwoju prac nad odnawialnymi źródłami energii oraz propagowaniu ich stosowania.