Fundacja "Czyste Lasy"
Jesteśmy dla przyszłości
O Fundacji
Fundacja "Czyste Lasy" powstała dla naszej i waszej przyszłości, dla przyszłości naszych dzieci i ich dzieci, przyszłości wolnej od śmieci.


Chcemy doprowadzić do stanu, gdy w lasach nie będzie śmieci i zanieczyszczeń. Naszym celem jest usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci oraz zapobieganie powstawaniu nowych.
Fundacja jest organizacją pozarządową realizującą cele mające status pożytku publicznego.
Będziemy przeprowadzać akcje edukacyjne o tematyce ekologicznej na terenie całego kraju.