Fundacja "Czyste Lasy"
Jesteśmy dla przyszłości
Zespół
Zarząd Fundacji:

Mariusz Peć
Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji

Paweł Liwski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Małgorzata Gramburg
Członek Zarządu Fundacji

Anna Górska-Peć
Członek Zarządu Fundacji


Komisja Rewizyjna Fundacji:

Ewa Kobierzycka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Maria Wyszomirska
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Anna Bendowska
Członek Komisji Rewizyjnej